top of page

BA HỒI | THREE ACTS


(2021)

three acts_2.jpg
Tác phẩm được thực hiện như một lời tâm sự, đối thoại với tác phẩm truyện ngắn "Hỏi rằng: Có thể yêu nhau, xa lìa thế giới?" của nhà văn, nghệ sĩ Nguyễn Thuý Hằng. 

Dự án được thực hiện bởi nhà xuất bản Ba Đờ Phọt, với sự hỗ trợ của Viện Geothe Hồ Chí Minh.

-

The work was inspired by and created as part of a dialogue and a tete-a-tete with the short story "To Ask: Can Love, Adrift from the World?" by artist, writer Nguyen Thuy Hang. 

​The project was created by Bar de Force Press, with support from Goethe Institut Ho Chi Minh.
three acts_edited.jpg
  • Instagram
bottom of page